Λιποσυλλεκτες – Ελαιοσυλλεκτες

Χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα συλλέγουμε και καθαρίζουμε λίπη ή / και έλαια από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τους χώρους εστίασης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ποιότητα για τη δημόσια υγεία.Πραγματοποιούμε με ασφαλή τρόπο αντλήσεις λιποσυλλεκτών ή ελαιοσυλλεκτών από μονάδες εστίασης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή εστιατόρια και στη συνέχεια, φροντίζουμε για την ασφαλή εναπόθεσή τους σε νόμιμες εγκαταστάσεις.

Το διευρυμένο δίκτυο πελατών που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που μας έχουν εμπιστευθεί, αποτελεί την επιβεβαίωση για την αρτιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Σχετικές Υπηρεσίες

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ