Ειδικες Μεταφορες – Εναποθεση

Μια ειδική κατηγορία αστικών λυμάτων αποτελούν τα στερεά ή όπως είναι ευρέως γνωστά, λυματολάσπη. Πρόκειται για ημιστερεά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αστικών λυµάτων. Στο πλαίσιο των βασικών μας υπηρεσιών, βρίσκονται οι Ειδικές Μεταφορές και η Εναπόθεση στερεών λυμάτων και λυματολάσπης με ασφαλή τρόπο και εγγυημένο αποτέλεσμα.Η λάσπη που προκύπτει από τα λύματα πρέπει να υποστεί ειδική διαχείριση και επεξεργασία με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Ο σκοπός της χώνευσης της λάσπης είναι η μείωση της οργανικής ύλης και των παθογόνων μικροοργανισμών.

Η εταιρία μας, διαθέτοντας όλες τις νόμιμες άδειες για τη συλλογή και τη μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους αρτιότερους νόμιμους χώρους εναπόθεσης και επεξεργασίας τους.

Σχετικές Υπηρεσίες

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ