ΝΕΑ

Τα βυτία μας είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής
Αντλήσεις & μεταφορά αποβλήτων λιποσυλλεκτών
Μεταφορά & επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων & αστικών λυμάτων

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ