Πιστοποιησεις

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται και τις νόμιμες άδειες για τη μεταφορά και απόφραξη λυμάτων και αποβλήτων. Η εταιρία έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001. Επιπρόσθετα, διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
Οι υπηρεσίες μας πραγματοποιούνται κάτω από υψηλά μέτρα προστασίας και ποιότητας, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασίας, όπως και απόλυτα φιλικές δράσεις προς περιβάλλον. Η εταιρία μας εγγυάται για το επίπεδο των υπηρεσιών της, όπως και για την πιστοποιημένη ποιότητά τους σε ασφάλεια.
iso_1

ΠOIOTHTA

iso_2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

iso_3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

iso_4

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ